Provizorium není nic neobvyklého, v tomto režimu hospodaří všechna města či obce, která neschválí rozpočet do konce předchozího roku.

Rozpočet Vejprt na rok 2016 je navržen jako schodkový. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 72, 4 milionů korun, celkové výdaje pak ve výši 82,9 milionu. Aby byl rozpočet vyrovnaný, musí si horské městečko pomoci takzvaným financováním, tedy doplněním rozpočtu například penězi našetřenými v minulých letech.

Oproti původnímu návrhu radnice do rozpočtu zařadila ještě další investiční akce, třeba vybudování parkoviště Na Křížku či u mateřské školy.

Návrh rozpočtu včetně komentáře je k dispozici na webu města. Zastupitelé zasedají dnes od 16. 30 hodin.