Možnost pohovořit o potřebách a problémech Klášterecké Jeseně s vedením města Klášterce nad Ohří přilákala minulý týden v podvečer do místní hospody cirka 35 lidí, což je více než třetina tamních obyvatel. Diskutovat s nimi přišli nejen nově zvolený starosta Drozd a místostarosta Suchý, ale i někteří radní.

Obyvatele Klášterecké Jeseně dále trápí zejména stav místních komunikací, nevyhovující dětské hřiště, nedostatečné sekání trávy na městských pozemcích nebo zimní údržba v obci. „Některé z podnětů jsme začali bezodkladně řešit" říká starosta Drozd a doplňuje: „do konce listopadu proběhne v Klášterecké Jeseni místní šetření, při kterém zmapujeme stav komunikací a předáme konkrétní podněty Správě a údržbě silnic. Kromě toho uspořádáme anketu mezi místními k případnému zajíždění městské hromadné dopravy do Jeseně a k vhodnějšímu umístění kontejnerových stání."

Účastníci veřejného setkání si stěžovali také na malou četnost sekání trávy: „Občané ale přišli s návrhem, že by se o veřejnou zeleň starali za určitou kompenzaci ze strany města sami" říká místostarosta města Josef Suchý a dodává, že město již hledá vhodnou formu, jak této nabídky využít.

„Problémy jako například chybějící kanalizace v obci v dohledné době nevyřešíme. Ale některé věci se dají řešit ihned. A to je smyslem podobných setkání. V Jeseni jsem cítil velkou vstřícnost místních obyvatel a velmi si cením jejich zájmu o veřejné dění." uzavřel hodnocení setkání starosta města.