Riziko koupání

Na nadlimitní hodnoty mikrobiologického znečištění vody v koupališti upozornila ústecká Krajská hygienická stanice (KHS), jejíž pracovníci je naměřili dvakrát v rozmezí týdne. Obsah sinic překračuje limit druhého stupně znečištění na třístupňové škále. Koupání tak představuje zdravotní riziko zejména pro citlivé lidi, jako jsou alergici, děti a těhotné ženy.

Vypuštění nepomohlo

Příčinu znečištění horského potoka zkoumali v pátek pracovníci Vodoprávního úřadu a Povodí Ohře společně se starostou a správcem koupaliště, který pracovní jednání svolal. „Po prvním upozornění hygieniků správce koupaliště vypustil, dno vyčistil a znovu napustil. Další měření však ukázalo, že voda je znečištěná znovu. To už bylo jasné, že problém není v naší nádrži, ale v potoce. Následný rozbor vody z potoka tento závěr potvrdil. Je navíc znečištěn mnohem více než voda v koupališti," upřesnil Čapek.

Splavení nánosů

S vodohospodáři se podle něj shodli, že znečištění potoka způsobily s největší pravděpodobností nedávné prudké dešťové srážky, jež spláchly do potoka nánosy z břehů. „Prošli jsme asi kilometr podél koryta potoka. Horský potok vyvěrá i protéká neosídleným územím, žádný jiný možný zdroj znečištění jsme nenašli," doplnil starosta.

Nové vzorky

Vodohospodáři v pátek odebrali z potoka i z rybníka v horní části toku, jež patří podniku Lesy ČR, nové vzorky. Výsledky by mohly být v pondělí. „Deště už nehrozí v takové intenzitě, takže správce koupaliště znovu vypustí, vyčistí a napustí. Budeme doufat, že voda už bude v pořádku. Tento proces trvá zhruba tři dny. Poté už by se lidé zase mohli začít koupat," popsal starosta další postup.

Sinice i v Nechranicích

Hygienici naměřili zvýšené hodnoty mikrobiologického znečištění i v Nechranické přehradě u hráze. Výskyt sinic zde dosahuje hranice pro první stupeň znečištění.

Čisté Kamencové jezero

Vodu v přírodních koupalištích a nádržích v Ústeckém kraji hygienici kontrolují pravidelně od roku 2004, v letním období odebírají vzorky každé dva týdny. Jen v chomutovském Kamencovém jezeře je voda dlouhodobě natolik čistá, že hygienici odběry vody omezují na měsíční interval.