Na přání občanů město přidalo několik nových odpadkových košů v ulici Havlíčkova nebo na dětském hřišti v ulici Pohraniční stráže. Časem by z podnětu občanů mělo město přidat do lokalit i nové lavičky. Čeká se na jejich dodání.