Návštěvníky oblíbený areál Staré Vsi v Podkrušnohorském zooparku vydal český dendrologický unikát. Pár metrů od větrného mlýna nalezli ekolog Václav Brožka a správce skanzenu Stará Ves Hana Zvalová naprostou raritu. Zcela schovaná v ostatním porostu tu přežívá bříza ojcovská, Betula oycoviensis.

Tři vzrostlé exempláře na území Zooparku Chomutov tak zcela vyvracejí informace a potvrzená data o výskytu tohoto mizejícího stromu. „Musím přiznat, že to nebyla náhoda. Před lety pracoval v zooparku jako zahradník Ivan Brzobohatý a v roce 1996 tu vysadil čtyři sazenice téhle vzácné břízy. Pak odešel a na stromky se zapomnělo. Až nyní nám o tom řekl. My jsme se vydali na určené místo a břízky jsme našli," popsala nález Hana Zvalová.

Následovalo uvolnění stromků ze sevření náletových dřevin. V sobotu 22. října se pod vedením Václava Brožky a Hany Zvalové sešli členové přírodovědného kroužku zooparku s názvem Země po lupou a dobrovolníci, aby upravili okolí stromů. Bylo třeba zbavit okolí břízek všech dřevin, které je utiskovaly.

„Počasí nám moc nepřálo, ale děti i dospělí stříhali, sekali a třídili získaný materiál a prostor uvolnili," řekla Zvalová.

Během jediného dne se podařilo stromy osvobodit ze stínu a sevření javorových proutků, šípků, pokřivených čilimníků, bezinek, dokonce i bolševníka. Všechny tři vzácné břízy ojcovské tak vynikly na nově vytvořeném paloučku svým neobvyklým až keřovitým tvarem a dostaly možnost k novému růstu.

Dalším krokem bude úprava paloučku tak, aby se stal skutečně příjemným místem pro návštěvníky a kontakt s institucemi, které se zabývají ochranou přírody. „Jedna ze tří břízek už vyrostla až do výšky sedmi metrů. Ostatní dvě jsou spíše keře. Díky potřebné péči se jistě brzy stanou ozdobou zooparku. Ti, kteří dokáží ocenit a respektovat právě nalezený poklad, jsou vždy vítáni," uzavřela Zvalová.

Jedním z dobrovolníků se stala také mladá výtvarnice Nela Múčková, autorka originálního komiksu, který všichni zúčastnění dostali jako poděkování za důležitou a velmi cennou pomoc při záchraně břízek.

Vzácná bříza ojcovskáHlavní lokalitou původně endemitní břízy ojcovské je Ojcowskiego park narodowy v Polsku. V 70. letech 20. st. bylo ojediněle nalezena v Krušných horách, ale není vyloučeno, že zde byla již v 19. st. pod jiným jménem. Jedinci břízy ojcovské se vzácně nacházejí v Polsku, na Slovensku, v Bělorusku, Litvě, na Ukrajině, v Rusku, Rumunsku a ve Švédsku. V Česku je zaznamenáno kolem 20 exemplářů u Volyně u Výsluní, o třech ve skanzenu se vůbec nevědělo. Bříza ojcovská je na Červeném seznamu kriticky ohrožených druhů (C1), z celosvětového pohledu je zranitelným druhem.