Historická slavnost připomene uzavření mírové smlouvy mezi luterány a katolíky v červnu roku 1534, po které byla v klášterní zahradě uspořádána hostina smíření. V doprovodném programu vystoupí kapela Elthin, dobový taneční soubor Ambrosia a skupina historického šermu Servus Bellum.

Program akce Kadaňský mír.Program akce Kadaňský mír.Zdroj: Kultura Kadaň

Kadaňský mír je nejen významnou událostí českých dějin, ale i evropských. Datuje se do období reformace a byl výsledkem mnoha jednání a kompromisů. Roku 1534 byla podepsána mírová smlouva, kterou uzavřeli král Ferdinand I. Habsburský, kardinál Albrecht Braniborský, saský kurfiřt Johann Fridrich a saský vévoda Georg Bradatý.

Odehrávalo se to v prostorách kláštera, který sloužil jako důstojné místo pro takováto setkání. Nejenže poskytoval klid a důstojnost, ale byl i symbolickým místem, které podtrhovalo význam jednání. Přestože samotné vyjednávání probíhalo i na kadaňském hradě a v budově radnice, toto poslední setkání v klášteře bylo tím nejdůležitějším.

Slavnostní předávání šeku mamince Štěpánka.
Návštěvníci festivalu pohádek v Kadani vybrali pro Štěpánka 100 tisíc korun

Vrcholným okamžikem jednání byla slavnostní ceremonie, které předcházela společná snídaně na znamení přátelství. Král Ferdinand I. Habsburský byl v té době ubytován přímo na kadaňském hradě a jeho účast na této události zdůraznila její význam. Dne 29. června 1534 pak byl Kadaňský mír definitivně stvrzen vlastnoručními podpisy všech zúčastněných. Byl to krok k ukončení dlouhých sporů a k upevnění míru a stability v regionu.

Mohlo by vás zajímat: Bezobslužný kiosek u prunéřovského Ušáku nabízí regionální produkty. Nonstop

Zdroj: Deník/ Miroslava Šebestová