Vlastní stavební práce začnou v následujícím týdnu. Podle smlouvy o dílo má být rekonstrukce dokončena nejpozději osm měsíců od předání staveniště, tedy do 13. ledna příštího roku