Tři dny strávila náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová (ČSSD) jednáním na vzdálených Azorských ostrovech. Na portugalské území, které leží uprostřed Atlantického oceánu asi 1500 kilometrů od evropských břehů, se vypravila jako členka Komise pro přírodní zdroje, což je poradní orgán Výboru regionů Evropské unie.

Informace, která se před několika dny objevila na stránkách kraje, nadzvedla některé Ústečany. „Chtěl bych vysvětlit, jakou radou Jana Vaňhová vyšperkovala projednávání problematiky podpory dodávek ovoce a zeleniny do vzdělávacích zařízení a jaký postoj zaujala k řešení většího růstu zaměstnanosti v pobřežním a námořním cestovním ruchu," říká například František Štván. Podle něho je třeba si uvědomit, že tato cesta je placena z peněz daňových poplatníků .

Body, o kterých ze zmiňuje, totiž byly na programu jednání komise. Kromě toho se členové komise mohli účastnit například semináře s názvem Mimo hlavní sezonu propagace udržitelného cestovního ruchu po celý rok.

Náměstkyně Vaňhová na přímé otázky redakce k tomu, jaký mělo zasedání komise přínos pro Ústecký kraj a jaká stanoviska prezentovala v tématech ovoce a zeleniny a v zaměstnanosti v přímořských oblastech, neodpověděla. Redakci prostřednictvím mluvčí kraje Magdaleny Hanáčkové poslala program jednání a některé doplňující informace.

Podle ní cesta náměstkyně Vaňhové Ústecký kraj nic nestála, protože vše hradila Evropská unie. Uvedla, že členové výboru jsou volení političtí zástupci působící v rámci obecních či regionálních úřadů a jsou zcela nezávislí ve výkonu své funkce a jednají v zájmu celého společenství. Jejich mandát je pětiletý s možností opětovného jmenování. Janě Vaňhové vyprší na konci ledna příštího roku. Jako bývalá hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová podnikala řadu cest do zahraničí. Nejznámější jsou její opakované výjezdy do Číny, kde navazovala spolupráci s provincií Anhui. Kritici poukazovali na její návštěvu Londýna během olympijských her.