„Chtěl bych jeden dub,” stačí požádat na bráně zooparku. Za sto korun dostanete mladý stromek, lopatu do ruky a pracovníci zooparku vám ukáží, kde zelený přírůstek zasadit. Za deset let se můžete těšit pohledem na „svůj” vzrostlý strom.

Tímto způsobem se každý může podílet na tom, aby byl zoopark zelenější a současně tím napomůže pokusu o historicky první rekord v hromadném sázení stromů, které bude probíhat v pátek 28. října od 10 do 18 hodin po celém Česku. Rekord spočívá v celkovém množství vysazených stromů a lidí zapojených do jejich sázení v tomto konkrétním dni. Happening pořádá Nadace Partnerství.

Do akce v zooparku je možné se zapojit třemi způsoby. Buď prvním jmenovaným, nebo je možné přijít s vlastním stromkem, jen je nutné předem telefonicky ohlásit, kdo bude sázet a jaký druh stromu.

„Dáváme přednost dubům, bukům, vrbám, jeřabinám a lípám. Jiným druhům po domluvě,” uvedla ekoložka a vedoucí Ekocentra zooparku Petra Kubíková. Vrby budou lemovat Kamenný rybník a další vodní plochy, lípy doplní lipovou alej ve skanzenu Stará Ves a přijdou tam i jeřabiny. Díky dubům zoopark obnoví dubový háj, který roste v dětské ZOO.

Třetí možností je poslat peníze, za které zoopark stromy nakoupí a o jejich výsadbu se v den pokusu o rekord postarají děti z Ekotábora. Dárci by měli posílat peníze do 26. října na bankovní účet 18439441/ 0100, variabilní symbol 4140552).

Dalším, kdo chce 28. října sázet stromy, je Základní škola a Mateřská škola Radonice. Chystají se rozšířit lesík na vršku nad školou o dvě stě borovic, smrků a dubů.

„Je to kopec, kde je jen pár nižších stromů a náletových křovisek, jinak se jedná o holinu,” nastínila zástupkyně ředitele školy Vladimíra Veselá. „Chtěli bychom ten lesík rozšířit. Myslíme si, že když to udělají děti vlastníma rukama, budou si toho víc cenit a může je těšit, že až po letech půjdou lesem, budou moci ukázat na strom, který tam sami zasadili,” dodává učitelka.

Na kopec se školáci, děti z mateřinek a několik desítek rodin vydají v pátek ve 14 hodin. A to za každého počasí. Nářadí si ponesou školní. Aby byla plocha dobře připravená pro výsadbu, pracovníci veřejné služby a veřejně prospěšných prací se do té doby postarají o to, aby zmizely náletové křoviny.

Na happening Nadace Partnerství se může do 20. října přihlásit kdokoli další: obce, firmy, občanská sdružení, i jednotlivci. Počítají se i stromy, které si vysadí rodina na zahradě vlastního domku. Pokud se ovšem předem zaregistrují na adrese strom.zivota@nap.cz

Cílem je připomenout důležitost a význam stromů, zažít něco výjimečného a oslavit Den stromů.

Všechny vysazené stromy a zúčastnění lidé budou sečteni a jejich výsledné množství zanesou komisaři pelhřimovské Agentury Dobrý den do České databanky rekordů.