Teď proběhla kontrola a čištění budek. A jaký je výsledek. „Bylo zjištěno, že z deseti vyvěšených budek bylo osm obsazených,“ potvrzuje Libor Kocáb z odboru životního prostředí. „V šesti budkách byly zahnízděny sýkory, v jedné budce našel útočiště rehek domácí a v poslední obsazené budce se zabydlel rehek zahradní,“ vyjmenovává Kocáb. Dvě neobsazené budky se příští rok postěhují na méně frekventované místo, kde by i je mohly ptáci využít k hnízdění.