"Krajský úřad proto připravil pro žadatele i přímý odkaz na žádost, aby nemuseli vůbec vstupovat na homepage krajských webových stránek," uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Po rozkliknutí odkazu: https://kotliky.kr-ustecky.cz/formular se tak dostane žadatel přímo k vyplňování formuláře. Právě pro očekávaný velký počet zaslaných žádostí v prvních hodinách po zahájení bude pro žadatele i zjednodušený přístup k formuláři přímo z hlavní webové stránky Ústeckého kraje. "Chceme tak eliminovat možné komplikace s vysokým počtem vstupů na webové stránky," doplnila Dosedělová. 

Celkově by v našem kraji mělo být vyměněno 1 683 kotlů.  Na nový zdroj tepla může domácnost získat až 127 500 Kč.

DO KONCE LEDNA

Příjem startuje v úterý přesně v 10 hodin a přihlášky bude možné podávat až do konce ledna 2018. "V případě, že budou do této doby vyčerpány finanční prostředky, bude příjem žádostí ukončený dříve. Další novinkou je také, že nebude podpořena výměna za nový kotel výhradně na uhlí," upozornila mluvčí kraje.

Jde již o pátou výzvu vyhlášenou Ústeckým krajem. V minulých letech šlo na výměnu kotlů více než 200 milionů korun. Žadatelé nejčastěji volili kombinovaný kotel, tedy na uhlí i biomasu. Velký zájem byl také o tepelné čerpadlo.

V aktuální výzvě není již vyžadováno provádění mikroenergetických opatření a ani dokládání Průkazů energetické náročnosti budov (PENB). A bude možná pouze výměna stávajících kotlů na tuhá paliva výhradně 1. a 2 emisní třídy​.

"V rámci poslední vyhlášené výzvy letos na jaře bylo za pouhých 52 hodin vyčerpáno celkem 21 milionů korun. V této výzvě bylo možné žádat o dotace na výměnu zastaralých zdrojů tepla s ručním přikládáním v rodinných domech za kotle umožňující spalovat pouze biomasu nebo na instalaci tepelného čerpadla," uzavřela Dosedělová.

Kotlíkové dotace. Ilustrační foto.
Byly mezi prvními. Kotlíková dotace na ně přesto nevyšla