Klece se sklopci nastraží v termínu od 1. do 31. října v ulicích Olšová, Žitná a Polní. Město žádá, aby si majitelé, kteří pouštějí kočky ven, mazlíčky v této době raději zajistili.

Odchycené kočky se podrobí veterinárnímu vyšetření, kastraci a po zotavení je opět město vypustí na původní místo.