Zařízení pochází z roku 1973 a je často poruchové. Navíc nenapájí jen jednu obec, ale i lokality Bílence, Hrušovany, Nezabylice a Hořetice. Součástí rekonstrukce je i oprava armaturní komory u mostu přes Chomutovku v ulici Lázeňská a přepojení veškerých oblastních i místních vodárenských vedení.

Během prací dojde k odstávce vodovodního řadu, zásobování zajistí přepojení na provizorní vodovod. Stavba začne ve 22. týdnu, hotovo by mělo být do začátku října. Provádí ji Severočeská vodárenská společnost. 

Čistírna odpadních vod. Ilustrační foto.
V klášterecké čističce odpadních vod opraví část nádrží