V obci, která spadá pod Velikou Ves, se chystají nové chodníky. „K výstavbě dochází kvůli tomu, abychom zlepšili bezpečnost chodců v obci Široké Třebčice,“ říká k plánované investiční akci starosta obce Veliká Ves Miroslav Ogáseanu.

Předpokládané náklady na investici se zatím pohybují přibližně kolem půl milionu korun. Celou částku se rozhodla obec uhradit ze svého rozpočtu.