Litinové trubky jsou už poruchové. Výměna zahrnuje i přepojení jednapadesáti vodovodních přípojek. Opravu provedou otevřeným výkopem, vodovodní řady se při opravách odstaví. „Zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem,“ ubezpečuje Jiří Hladík z SVS.

První etapa začala 2. září a potrvá do 29. listopadu. Zahrnuje úsek oprav kolem kostela Narození Panny Marie. Druhá etapa, která se dotkne úseku kolem pošty, začne až příští rok v dubnu a potrvá do 30. června 2020.

Mapa plánovaných oprav vodovodu v Radonicích

(hla)