Stánky s čerstvými potravinami a rukodělnými výrobky vyrostou na návsi v sobotu 19. května. K vidění budou nejen stánky místních farmářů, ale také ukázky starých řemesel nebo výstava drobného zvířectva.

K poslechu zahraje skupina Severák - Druhá šance. Chybět nebude doprovodný program pro děti a tombola. Trhy začínají v 9 hodin.