Teď už ale starý vodovod neslouží tak, jak by měl, a je často poruchový. Severočeská vodárenská společnost proto zahajuje jeho opravu. Dosavadní litinové úseky nahradí potrubí z vysokohustotního polyetylenu.

Výměna v prvních 295 metrech od začátku v obci Bílence od oplocené zahrady až za křížení se silnicí III. třídy Bílence - Voděrady je navržena pomocí bezvýkopové technologie. Práce začnou v nejbližších dnech, jejich ukončení plánuje společnost SVS nejpozději do 11. října letošního roku.