V jirkovské městské části Nové Ervěnice sledují dění další tři kamery monitorovacího systému městské policie. Ke dvěma kamerám v ulicích B. Němcové a Ervěnická přibyly nové v ulicích K. H. Máchy, B. Pacholíka a Osvobození.

Problém sestěhovávání

„Kamery jsme rozmístili na frekventovaná místa, zabírají hlavní silnici, parkoviště i jeden z dvorů mezi domy. Do Nových Ervěnic se v poslední době stěhují ve větší míře nepřizpůsobiví lidé, pro společenství vlastníků bytů v této lokalitě to začíná být velkým problémem," uvedl starosta Jirkova Radek Štejnar.

Časté zásahy

V Nových Ervěnicích podle ředitelky městské policie Marty Bendové strážníci zasahují poměrně často. „Většinou zde řešíme rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství či narušování občanského soužití," upřesnila. Upozornila, že situace se zhoršuje i v sídlišti Vinařice II, kde se často střídají obyvatelé v podnájmech a nerespektují základní zásady sousedského soužití.

Dotace ministerstva

Nákup kamer umožnil projekt prevence kriminality ministerstva vnitra, které poskytlo dotaci 350 tisíc korun. Dalších asi 70 tisíc korun dodalo město ze svého rozpočtu. Nepřetržitý dohled kamer by měl pomoci udržet v lokalitě pořádek. „Nové Ervěnice jsou sociálně vyloučenou lokalitou, kde nepřizpůsobiví lidé ztěžují život slušným spoluobčanům. Kamerový systém je součástí opatření, jak mít situaci pod kontrolou a naopak nenechat v klidu ty, kteří nedodržují vyhlášky či zákony," vysvětlila jirkovská místostarostka Dana Jurštaková.

Další kamery

Dalším bezpečnostním opatřením, jež radnice v Nových Ervěnicích chystá, bude rozšíření veřejného osvětlení o další lampy. „O příspěvek ministerstva vnitra na doplnění monitorovacího systému o další tři kamery se budeme ucházet i v příštím roce. To už ale nastane problém se zázemím. Budeme muset investovat i do vybavení operačního střediska strážníků. Velkoplošné obrazovky už totiž nebudou schopny pojmout tolik záběrů," doplnil starosta.

Strážníci se nenudí

Městský kamerový systém zaznamenal jen v loňském roce 1 039 skutků s podezřením na spáchání přestupku či trestného činu. Přímo při činu kamery natočily 42 pachatelů. Strážníci řešili loni 6 678 přestupků, což je výrazně více než v roce 2012. Jen přestupků proti veřejnému pořádku evidovali 2 235, tedy meziročně o 749 více. Stoupl i počet případů, kdy strážníci museli vůči provinilcům použít chvaty či hmaty.

Zatím 35 kamer

Dohlížecí systém, jehož účelem je ochrana majetku a veřejného pořádku ve městě, v Jirkově uvedli do provozu v listopadu 1997. V současné době zahrnuje 28 pohyblivých a sedm stacionárních kamer. Pevné kamery monitorují například chodbu pokladny v budově městského úřadu a vchod do služebny městské policie, konkrétně ochoz areálu Horník a vnitřní prostor atria, kde parkují služební vozidla.

Dozorkyně, hlídky, psi

Městskou polici posílily na začátku září i tři dvojčlenné hlídky dozorkyň veřejného pořádku v reflexních vestách, jež jsou civilními pracovnicemi. Pomáhají a radí potřebným, mohou ale také spoluobčany napomínat za nevhodné chování. Ve čtvrti Nové Ervěnice působí i sousedské dobrovolné hlídky, které tvoří dvě až tři dvojice starousedlíků z řad Romů. Hlídky městské policie v ulicích Jirkova posílí v příštím roce také tři vycvičení psi. Služební psi by podle starosty měli budit přirozený respekt, což pomůže strážníkům účinněji zabránit výtržnostem či rvačkám.