Nový závod je vidět při příjezdu do města ve směru od silnice I/13. Stojí na výšině nedaleko kruhového objezdu, který posílá přijíždějící buď do města nebo právě do průmyslové zóny Královský vrch. Na jižní straně nová fabrika sousedí s areálem firmy Jakob Müller.

Montovna patří společnosti DoorHan, dělníci v ní budou dávat dohromady sekční vrata. Firma předpokládá, že by první fázi mohlo v hale pracovat čtyřiatřicet zaměstnanců na tři směny. V administrativní části budovy získá práci patnáct lidí.

Dělníci u pásu budou pracovat hlavně s ocelovými plechy a pěnovými umělými hmotami. Za hodinu práce celý provoz zpracuje téměř dvě tuny oceli. Mezi železné části bude vstřikován napěněný polyuretan, který bezezbytku vyplní celou plochu. Této pěny vznikne ve výrobě za hodinu asi dvě stě dvacet kilogramů, denně kolem pěti tun.

Nyní požádal DoorHan o posouzení vlivu na životní prostředí pro chystanou výrobní linku. Ta bude lisovat sendvičové panely, ze kterých se následně budou montovat vrata.