„I letos očekáváme výskyt medúzky na Nechranicích. Až se voda ohřeje, bude zřejmě možné sledovat tohoto žahavce těsně pod hladinou,“ řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Medúzka sladkovodní pochází z čínské řeky Jang-c´-tiang, dnes se kromě Antarktidy vyskytuje na všech světadílech. V průměru měří maximálně 25 milimetrů. Medúzka je pro člověka neškodná, její žahavé buňky kůží neproniknou.