Pokud se lidé ve vodě přece jen vykoupou, měli by se pak osprchovat. O něco lepší kvalitu, ale zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti, například kvůli zvýšenému obsahu fytoplanktonu nebo chlorofylu, má voda v Nechranické přehradě na druhé straně u Tušimic. Kontroly vody v přírodních koupalištích, které hygienici v Ústeckém kraji provádějí pravidelně od roku 2004, se v letním období opakují každé dva týdny. V bazénech mají sledování kvality vody na starost jejich provozovatelé, kteří za ni nesou odpovědnost. Z Ohře hygienici vzorky neodebírají, protože kvalita říční vody se neustále mění.