Na 285 metrů dlouhé potrubí je napojeno více než sto obyvatel. Vodovod položili do země v roce 1960 a je už značně opotřebovaný, zrezivělý a hromadí se i počet poruch. Nový vodovod bude z tvárné litiny. Přibude jeden hydrant, umístí ho přímo před budovu nádraží.

Začátek úseku vyměňovaného vodovodu je v křižovatce ulic Nádražní a Pražská u autobusového nádraží. Opravované vodovodní řady při rekonstrukci odstaví a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou zajistí provizorním povrchový vodovod. Hotovo by mělo být na konci letošního října.

(hla)