Patří k nejstarším sakrálním památkám chomutovského okresu, přesto ho během roku navštíví jen minimum lidí. Kostel svatého Mikuláše v místě zaniklé obce Mikulovice by se ale mohl stát už brzy novým turistickým cílem pro lokální výlety. Do povědomí výletníků i milovníků historie by ho chtěl dostat nově vznikající spolek. K jeho podpoře proto pořádají kulturní akci.

Spolek plánují založit dobrovolníci z řad nadšenců do historických památek a muzejníci a odborníci na architekturu. „Naším cílem není přímá starost o stav nebo opravy kostela, ale chtěli bychom toto místo oživit. Má krásnou atmosféru a je škoda, že o něm spousta lidí ani neví,“ říká iniciátorka zamýšleného spolku Vlasta Fišrová.

Kostel patří k nejstarším památkám okresu. Pravděpodobně je starší více než tři čtvrtě tisíciletí. „První zmínka o kostelu pochází z roku 1261,“ uvádí historik kadaňského muzea Lukáš Gavenda. „Nicméně přesné stáří zatím není možné s jistotou určit, v kostele zatím neproběhl větší archeologický průzkum,“ doplňuje Gavenda.

Architekturou ale patří kostel k opravdovým lahůdkám, podle odborníků je v něm možné rozeznat přechod od románského slohu k raně gotickému. A takových památek je v okrese poskrovnu.

Mše probíhá dvakrát ročně

Historický průzkum kostela by mohl být i jedním z cílů nově vznikajícího spolku. Napomohl by ke zvelebení místa v souladu s jeho pietní povahou. Je totiž vysvěcený a dvakrát ročně se tam konají mše. „Rádi bychom tady vytvořili třeba poutní stezku a vzpomínku na zaniklou obec, pořádali setkání výtvarníků a podobně,“ vysvětluje Fišrová.

Inspiraci už spolek má, a to dokonce nedaleko. Uskupení k oživení kostela už funguje i v Želině u Kadaně, kde několikrát do roka probíhají hojně navštěvované akce.

Právě kultura by mohla nastartovat zájem návštěvníků i o Mikulovice. V sobotu 28. července tam pořádají akci s názvem Živá kronika Mikulovic a Vernéřova. Na návštěvníky čeká výstava o zaniklých obcích, piknik v trávě nebo vystoupení pěveckého gospelového sboru.

„Na setkání přijali pozvání i architekti Jaroslav Pachner a Ladislav Komrska, kteří povedou debatu o možnostech, jak místo zvelebit,“ doplňuje Fišrová. Na akci se také prověří zájem návštěvníků, zda by pro sebe spolek našel podporu, a také je to možnost, jak se ke spolku rovnou přidat. Kulturní událost začíná v 10 hodin.