Jedná se o budky, které nejčastěji využívají Severočeské doly na lesnických rekultivacích. Tam obvykle chybí stromy s dutinami. Zámecký park sice stromy má, přesto tu úkryty pro ptáky překážet rozhodně nebudou. Lokalita je totiž součástí Ptačí oblasti Doupovské hory.

Útočiště v parku nachází například sýkora koňadra či modřinka nebo krutihlav obecný. Severočeské doly ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze už v Ústeckém kraji rozmístily více než čtyři sta hnízdních budek.