Šestadvacet milionů korun. Tolik za první půlrok investovala klášterecká radnice do nejrůznějších oprav a staveb. Téměř patnáct milionů přitom město obdrželo z dotací nejvíce ze Státního fondu životního prostředí.

Na jaře bylo zrekonstruováno a slavnostně otevřeno dopravní hřiště na sídlišti Petlérská. Stavbu, jejíž náklady dosáhly zhruba dvou milionů korun, zaplatilo kompletně město. „V současné době vyhodnocujeme připomínky občanů a zvažujeme nejvhodnější způsob oplocení hřiště," dodala k tomu starostka města Kateřina Mazánková. V úvahu podle ní připadá oplocení celého hřiště například živým plotem, případně umístění sítí kolem jednotlivých sportovišť.

Cyklisté jistě zaznamenali úpravu povrchu cyklostezky u železničního mostu. Ta byla taktéž financována z městského rozpočtu.

K největším investičním projektům první poloviny roku 2015 patří ale realizace energetických úspor dvou mateřských škol, jejichž zateplení, oprava střech a částečná výměna oken se dokončí v září tohoto roku. Na této investici se finančně podílí Státní fond životního prostředí, a to přibližně 64 % z celkových nákladů ve výši více než 19 milionů korun.

V září bude dokončena i zateplení kina Egerie, v rámci něhož dojde také k výměně oken a dveří a k částečnému zateplení střechy. I tento projekt, za částku přesahující 4 miliony korun, je více než z poloviny financován Státním fondem životního prostředí. Zastupitelstvo města na svém červencovém zasedání navíc schválilo celkovou rekonstrukci kina v hodnotě deseti milionů korun. V současné době se dokončuje projektová dokumentace, opravy by měly proběhnout během příštího roku. O tom více v úterním vydání Chomutovského deníku.

Pátou etapu regenerace panelového sídliště, která bude zahájena v nejbližších dnech, ocení nejen obyvatelé takzvaného nového sídliště. Rekonstruovat se totiž bude okolí obchodního střediska Centrum v Polní ulici, kde dojde nejen k rozšíření parkovacích míst a úpravě chodníků, ale i k úpravě zeleně před obchodním střediskem. Nejdříve však začnou stavební práce na parkovišti u základní školy Krátká, mimo jiné zde bude vybudována točna pro snadnější odbavení aut, která přivážejí a odvážejí děti do a ze školy. Pátá etapa regenerace panelového sídliště bude stát přes devět milionů korun. I zde bude využita dotace, tentokrát z programu Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 z Ministerstva pro místní rozvoj. Ta pokryje více než 40 % celkových nákladů. Celý projekt bude dokončen v říjnu tohoto roku, parkoviště u základní školy bude realizováno tak, aby bylo připraveno k začátku školního roku.

Aktuálně probíhá také výběr dodavatele na opravu armatur rozvodů teplé užitkové vody a měření a regulace ve dvou již zateplených městských objektech, a sice v městském ústavu sociálních služeb a na základní škole v Krátké ulici. Rekonstrukce se v letošním roce dočkají i zbývající parkovací místa v ulici 17. listopadu u vchodů 516 -527 a také střecha zdravotního střediska v Sadové ulici, na kterou se momentálně zpracovává projektová dokumentace.

Autorka: Radka Hodicová