Severočeská vodárenská společnost úsek v klášterecké Chomutovské ulici mezi domy číslo 79 až 103 vymění za nový, z modernějšího materiálu. K opravě se rozhodla společnost kvůli špatnému stavu zařízení. Vodovod uvedli ve městě do provozu v roce 1956, opravami prošel jen minimálně. Je často poruchový a zrezivělý.  Na trase vodovodu přepojí některé vodovodní přípojky a tři přípojky opraví.

Pokládka vodovodu bude v celé trase probíhat otevřeným výkopem. Během opravy vodovodní řad odstaví, zásobování pitnou vodou společnost přepojí na provizorní vodovod. Stavba by měla být hotová do 31. srpna.