„Celkem město poskytne 4,162 milionu korun. Nejvíce dostanou sportovní organizace - celkem 3,76 milionu korun, město však podpoří i dětské a zájmové organizace nebo sdružení pro postižené. Ze sportovních klubů se na nejvyšší podporu může těšit hokejový klub, následován tělovýchovnou jednotou a místním fotbalovým klubem. Zastupitelé také schválili finanční prostředky na účast našich sportovců na českých i zahraničních mistrovstvích a podpořili několik sportovních akcí na území města," uvedla vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu Radka Hodicová.

„Město v tomto roce obdrželo celkem 49 žádostí, což je o osm více než v předchozím roce. Mezi hodnoticí kritéria patří mimo jiné počet členů, počet dětí a mládeže, prezentace města, výše členských příspěvků nebo nově také, zda oddíl vynakládá prostředky za pronájem tělocvičen, které spravují příspěvkové organizace města," doplnila Veronika Dlouhá z finančního odboru kláštereckého městského úřadu.

Grant dále obdrží karatisté, klub závodního sáňkování, závodní střelba nebo stáj pro chov a výcvik sportovních koní. Další peníze město věnuje na turistické akce, amatérskou divadelní činnost a prevenci drogové kriminality.

Město letos hospodaří s celkovým rozpočtem téměř 180 milionů korun.