U jednotlivých jedinců bude provedena kastrace a poté budou vypuštěni zpět. Město proto žádá obyvatele těchto lokalit a jejich okolí, aby si v době trvání akce zabezpečili svá zvířata.