Děkan Josef Čermák požehná pramenům i letos, ve středu 9. května. Odpoledne zpříjemní pěvecký sbor Favilla pod vedením Aleny Benešové, který zazpívá úryvky z Otvírání studánek Bohuslava Martinů.

Akce začíná v 16 hodin, vstup je volný.