Podle odborářů podalo v kadaňské nemocnici výpověď šestnáct doktorů. Zatím vedení nemocnice dorazilo prostřednictvím právní kanceláře Lékařského odborového klubu dvanáct z nich. Od ledna jim běží výpovědní lhůta a tak by už 1. března neměli nastoupit do práce.


Ještě není pozdě


„Kdyby všichni tito lékaři odešli, nastal by velký problém,“ připustil ředitel Josef Mašek. Pocházejí průřezově ze všech oddělení, dotčena není jen interna a ortopedie. „Myslím, ale že není třeba, aby se lidé děsili. Chceme s lékaři ještě vyjednávat a pokusit se je přesvědčit, aby si to rozmysleli a zůstali,“ nevzdává se ředitel.


Stáže ano, platy těžko


Lékaři, kteří chtějí odejít v rámci celorepublikové kampaně Děkujeme, odcházíme požadují vyšší platy a lepší přístup ke vzdělání. Stáže kadaňská nemocnice svým lékařům hradí, ačkoli to není povinností a spousta nemocnic to nedělá. Tedy v jednom z bodů jsou přání lékařů splněna. Zvyšování platů je ale ožehavým tématem a jeho řešení není v rukách vedení nemocnice.

„Kdyby jim měla nemocnice vyplácet skutečně jeden a půl násobek průměrné mzdy, jak požadují, stálo by nás to ročně o šestnáct miliónů korun víc. Oproti tomu zdravotní pojišťovny snížily úhradu za výkony,“ nastínil rozpor v hospodaření, který se týká všech nemocnic, Josef Mašek. Co by tedy mělo lékaře přesvědčit? „Chceme je požádat, aby posečkali se svými nároky, dokud to nebude řešeno shora. Samozřejmě nevíme, zda vyhoví a přistoupí na naši prosbu,“ uzavřel ředitel.

V Nemocnici Kadaň pracuje 46 lékařů na plný úvazek a externě dalších 40. V současné době má zařízení stavy uspokojivě naplněné. Průběžně hledá absolventy lékařských fakult, které by bylo možné si „vychovat“ jako záruku kvalitní péče i do budoucna.