Předmětem stavby je rekonstrukce jednotné kanalizační stoky z kameniny z roku 1970, která vykazuje praskliny a v některých částech jsou posunuté spoje. Oprava stoky začne v křížení ulic Poštovní a Dvořákova.

Stavba, jejímž investorem je Severočeská vodárenská společnost, byla zahájena předáním staveniště 15. října. Vlastní stavební práce začnou v nejbližších dnech. Podle smlouvy o dílo má být hotovo do konce roku.

Jde o jednu z 25 letošních investic na Chomutovsku sloužících k obnově majetku. Celkový objem financí na ně přesáhl 120 milionů korun.