Spolek žádal i o stotisícový příspěvek město, zastupitelé nakonec kývli jen na 40 tisíc korun. Podmínili jej však zapojením bezdomovců do úklidu nepořádku kolem popelnic. Lidé si totiž podle kadaňského starosty Jiřího Kulhánka často stěžují, že bezdomovci přebírají obsah popelnic a odpad vyhazují ven. Zpátky do kontejneru už ale věci, jež je nezaujaly, nevrátí. „S vedoucí pobočky Naděje paní Chrzovou jsme se dohodli, že i přes ukončení služby denního centra spolek úklid kolem popelnic za pomoci svých klientů zajistí. Tento přístup vítáme a budeme jako město nápomocni," uvedl starosta.

Informaci Chrzová potvrdila. „Máme domluvenou schůzku s ředitelem společnosti Technické služby Kadaň. Společně vytipujeme místa úklidu a vhodný časový interval. Naše klienty chceme k úklidu motivovat odměnou ve formě potravinové pomoci," uvedla.

Vzhledem k ukončení činnosti denního centra pro lidi bez přístřeší spolek už příspěvek od města nenárokuje, mělo by se ale podílet na úhradě nákladů vzniklých s úklidem kolem popelnic.

„Vše záleží na dohodě. Město může například nabídnout, že zajistí odvoz shromážděných odpadků, případně refundaci mzdy našeho zaměstnance, který na úklid bude dohlížet," doplnila Chrzová.

Nízkoprahové denní centrum sídlí v pronajatých prostorách Církve československé husitské. Nabízí základní i odborné sociální poradenství, hygienický servis, vytvoření podmínek pro přípravu teplé stravy, poskytuje bezdomovcům ošacení, potravinovou pomoc a křesťanskou duchovní službu. V přímé péči Naděje v centru zaměstnává dva lidi, mohli by přijít o práci.

Jejich další působení ve spolku nyní řešíme. Jsou to schopní pracovníci, rádi bychom si je ponechali. Je také možné, že se nám ještě podaří potřebnou částku na provoz centra sehnat, v tom případě bychom tuto službu v Kadani obnovili," upřesnila Chrzová.

Podle spolku žilo začátkem února v Kadani na ulici 46 lidí, pět z nich přebývalo v azylovém domě v Klášterci nad Ohří.

Naděje poskytuje v Kadani také odborné sociální poradenství a od ledna nabízí i pobytovou službu chráněného bydlení. Je zaměřena na osoby starší osmnácti let se sníženou soběstačností z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení. K tomuto účelu město spolku poskytlo dva byty v panelovém domě. Za klienty docházejí asistenti, kteří jim pomáhají s každodenními činnostmi, jako je nakupování, vaření, žehlení či uklízení.

„Tyto služby ohroženy nejsou," dodala Chrzová.