Královské město Kadaň bude hostitelem prestižní Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS), která se uskuteční v příštím roce. V konkurenci měst, jako je Písek, Cheb, či Chrudim zvítězila ve výběrovém řízení.

„Jsme rádi, že se konference uskuteční právě u nás, protože se jedná o akci významnou pro cestovní ruch. Bude na něj přímo zaměřená," informoval na tiskové konferenci starosta Jiří Kulhánek. Město na ní chce prezentovat vývoj oblasti, která je vnímaná jako turisticky nepřitažlivá, ačkoli by mohla být atraktivním cílem cestovního ruchu. Například díky využití technických památek.

Za patnáct let pořádání konferencí, které jsou celorepublikovou akcí, se bude v Ústeckém kraji konat teprve podruhé. I v prvním případě vyhrála výběrové řízení Kadaň, a to v roce 2002. Obvykle se konferencí účastní i ministr kultury, poslanci a náměstci.

Konference SHS ČMS je dobrovolnou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací, sdružující především historické obce nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

Aktuálně má 212 členů, z toho 204 řádných (obcí, měst a městských částí) a osm přidružených.

Mezi nejvýznamnější činnosti a aktivity Sdružení patří péče společně s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj o Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.