Kromě výuky angličtiny, kterou budou dětem organizovat, budou mít také za úkol reprezentovat své země, např. Rusko, Nizozemí, Polsko, Španělsko a Japonsko, před širší veřejností.

První příměstský tábor, který místní organizace RADKA pro děti od 6 do 12 let chystá, začíná hned den po příjezdu cizinců, tedy 8. srpna. Mladí si zde budou moci vyzkoušet, jaké je to mluvit cizí řečí s člověkem z jiné země. Dobrovolníci budou s dětmi trávit hodiny, které budou speciálně zaměřené tak, aby prolomily jazykovou bariéru.

Děti s dobrovolníky stráví nezapomenutelný čas hraním her, povídáním nebo výtvarnými činnostmi.

„Jsem velmi šťastná, že můžu být součástí takového nápadu. Mohu děti naučit něco o své zemi i o sobě a mých zájmech. Ony zase mohou na oplátku učit mě," říká velmi nadšená Ania, která dorazí z Polska.

Druhý týden se přemístí dobrovolníci do nedalekého Lubence, kde budou také pomáhat s organizací tábora. Ten již nebude tolik zaměřený na výuku angličtiny, ale už jen přítomnost cizinců může děti ve věku od šesti do patnácti let motivovat k tomu, aby si vyzkoušely komunikaci v cizí řeči.

Zahraniční dobrovolníci zde budou fungovat jako klasičtí táboroví vedoucí, takže každý z mladých účastníků bude muset během táborových her prokázat i své schopnosti domluvit se v anglickém jazyce.