Odstávka kvůli využití

„Smyslem celozávodní odstávky Elektrárny Tušimice, která proběhne od 14. do 27. června, je dokončení stabilizačního programu po komplexní obnově, který zaručuje vysokou disponibilitu (maximální využití elektrárenských zařízení, pozn. red.) provozu. Ta se v současné době pohybuje kolem devadesáti procent. Zároveň také dojde na sanaci železobetonové jímky na vtokovém objektu malé vodní elektrárny Želina, kde je vstup pro zásobování Tušimic surovou vodou,“ poznamenal k odstávce Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov.

Není zbytí, odstávka být musí

Kvůli legislativě, která vymezuje maximální délku doby odstávky tepla, a kumulaci prací v elektrárně, nelze nastavit celozávodní odstávku během obvyklých prázdninových měsíců, na které jsou občané zvyklí. „Žádáme tímto obyvatele Kadaně o pochopení a trpělivost. My se samozřejmě budeme snažit minimalizovat dopad odstávky, přičemž v maximální možné míře vyvineme tlak na dodavatele všech prací s cílem zkrátit absolutní délku celozávodní odstávky,“ dodal ještě ředitel Tuček.

Protože z výše uvedeného důvodu horkovod do Kadaně vychladne, proběhne jinak pravidelná letní odstávka v Kadani ve stejné době. ČEZ Teplárenská se tak zaměří na potřebnou údržbu provozní technologie. „Hlavně nás čeká výměna několika kulových ventilů na odvzdušnění a vypouštění horkovodu. Dále půjde o sejmutí, ověření a opětné nasazení průtokoměrů na měření dodaného tepla do Kadaně,“ uvedl Libor Vízek z ČEZ Teplárenské, manažer provozní jednotky Chomutov.

Jen jedna odstávka

„Termíny odstávek jsou vždy koordinovány s výrobcem a dodavatelem tepla, případně i s ohledem na práce vyvolané jinými subjekty, které mají přímý dopad na rozvodné sítě společnosti. Právě toto je důvodem, proč letos se obyvatelé Kadaně ocitnou bez dodávky teplé vody dříve, než tomu bylo během předchozích deseti let,“ uvedl Pavel Šušák, technický ředitel ČEZ Teplárenské. Nebylo by totiž logické ani praktické, aby se bez ní ocitli během krátké doby dvakrát za sebou,“ uzavřel ředitel Šušák.