Osoby starší 65 let nově zaplatí sníženou sazbu ve výši sto korun. Pro osoby mladší 65 let je sazba stanovená podle podle trvalého pobytu.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P poplatek neplatí, stejně jako lidé, kteří si vzali psa z útulku.