Pět stížností se týkalo veřejného prostranství, čtyři byly oprávněné, jedna částečně. Tři případy se týkaly mezilidských a sousedských vztahů. Jednou byla stížnost oprávněná, dvakrát nikoli. Jedna stížnost byla letos na zaměstnance úřadu, vyhodnocena byla jako neoprávněná.