Příliv přistěhovalců z různých míst České republiky do prodaných či pronajatých soukromých bytů je stále závažnějším problémem Jirkova. Noví nájemníci se totiž velmi často rekrutují z řad nepřizpůsobivých obyvatel, svým chováním a nerespektováním pravidel ztěžují život starousedlíkům. Rozhodli se proto, že vytvoří sousedské hlídky a dohlédnou, aby se noví sousedé chovali slušně.

Pomoc občanů vítají

„I když jsme městkou policii posílili o hlídky dozorkyň veřejného pořádku, počet přestupků neklesá. Aktivitu místních obyvatel proto vítáme, bez spolupráce s policií ani s občany se při snaze o udržení pořádku neobejdeme,“ uvedl jirkovský starosta Radek Štejnar.

Pomohou i psi

Hlídky městské policie v ulicích Jirkova posílí kromě dozorkyň veřejného pořádku postupně také až čtyři vycvičení psi. „Budou sloužit k okamžitému obnovení veřejného pořádku, s jejich pomocí by strážníci měli účinněji zabránit výtržnosti, rvačce či jinému protiprávnímu jednání,“ vysvětlila ředitelka městské policie Marta Bendová. Do konce roku obohatí monitorovací systém města i tři nové kamery v problémové části Nové Ervěnice.

Spolupráce

Při hledání řešení potíží s problémovými nájemníky či majiteli soukromých bytů vedení města už více než rok spolupracuje se zástupci společenství vlastníků bytů. „Poslední dobou jsme se zaměřili na Nové Ervěnice, kde je situace patrně nejhorší. Až podrobně zmapujeme stav v této části města, budeme v našem úsilí nalezení účinných opatření pokračovat v dalších lokalitách,“ potvrdila místostarostka Dana Jurštaková.

Legislativní změny

Problematika sestěhovávání nepřizpůsobivých lidí trápí řadu tuzemských měst a obcí. Náprava se proto podle Štejnara neobejde bez změny zákonů. „Iniciujeme legislativní změny. Na toto téma jsme debatovali minulý týden i s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou-Tominovou, která navštívila Jirkov. Apelovali jsem mimo jiné na mnohem důslednější kontrolu státu, aby bylo jasné, kolik majitelé bytů vyberou na nájemném, jaké odvedou daně a kolik věnují do oprav a údržby bytů. Velkou část nemravně vysokého nájemného hradí za nájemníky z řad příjemců dávek úřad práce, tedy stát. A to je špatně,“ doplnil.

Romské hlídky

Sousedské dobrovolné hlídky, které dbají na pořádek právě ve čtvrti Nové Ervěnice, tvoří dvě až tři dvojice starousedlíků z řad Romů. „Jsou to slušní Romové, kteří chodí do práce a jejich děti studují střední školy. Jsou z nových sousedů velmi nešťastní. Nejen, že ohrožují jejich majetek a obtěžují je nevhodným chováním. Kazí jim také pověst. Většina lidí totiž nerozlišuje a všechny Romy hází do jednoho pytle,“ dodala Jurštaková.

Dozorkyně

Tři dvojčlenné hlídky dozorkyň veřejného pořádku v reflexních vestách, jež jsou civilními pracovnicemi městské policie, potkávají obyvatelé Jirkova v ulicích města od začátku září. Pomáhají a radí potřebným, mohou ale také spoluobčany napomínat za nevhodné chování.