Ošetření bude probíhat dle znaleckého posudku a zaměří se na bezpečnostní, zdravotní řezy a obvodovou redukci.

Další památný strom se nachází v Křižíkově ulici. jedná se také o dub, který solitérně roste v limitovaném prokořenitelném prostoru. V tomto případě dojde podle znaleckého posudku k jeho pokácení. „Nelze jinak protože by představoval nebezpečí pro své okolí," dodala místostarostka Dana Jurštaková.

Poslední z památných stromů, které se nacházejí na pozemku ve vlastnictví města Jirkova, je také dub letní, v areálu koupaliště na Červeném Hrádku. Ten bud ošetřen pod záštitou Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Mendelovy univerzity v Brně. Provede jej odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker.