V této ulici stojí samé rodinné domy, takže dělníci napojují stávající vjezdy k nemovitostem na vozovku. Do konce září by měla být sanace dokončena a pak dojde na asfaltování. Stavební firma na žádost městského úřadu posílila kapacitu, tudíž přidala pracovní týmy, aby průběh rekonstrukce proběhl v termínu. První etapa začala v červnu a konec druhé je plánován na polovinu října. Náklady dosáhnou částky 5,5 milionu korun.

Chodník k vlaku

Další akcí je oprava chodníku v Chomutovské ulici. Koncem září se již budou moci chodci, kteří jezdí vlakem ze zastávky u Kauflandu, procházet bezpečně po chodníku, který bude napojen na Černý most. Součástí investice jsou také nová parkovací místa na straně u nádraží v Chomutovské ulici. Z rozpočtu města si tato akce vyžádá bezmála 800 tisíc korun.

Další živou akcí je rekonstrukce mostu, která skončí do konce září. Jedná se o most v Krušnohorské ulici v Jirkově a dělá se zde od začátku léta. Akce přijde na pět milionů korun. Provedla se sanace staré mostní konstrukce, odvodnění a terénní úpravy. Zábradlí již je osazeno nové, řada přijde také na svodidla a nakonec bude provedeno vodorovné dopravní značení. Most v Krušnohorské je druhým mostem, který Jirkov rekonstruuje, protože byl v téměř havarijním stavu.

V plném proudu je také oprava schodišť v sídlištích. S opravami se začalo pod starými Vinařicemi. Do konce listopadu budou dělníci na horním sídlišti v Jirkově opravovat celkem sedmnáct schodišť. Rekonstrukce vyjdou na tři miliony korun, hotovo by mělo být v listopadu.

Schodiště jsou velmi využívaná, protože panelové domy byly postaveny v kopci, lidé zde tak musejí překonávat převýšení terénu - například proto, aby se dostali z parkovišť k domům. Proto je třeba jejich dobrému stavu věnovat dostatečnou pozornost a zajistit jejich dobrý stav.

Mládežnická

Pracuje se také na vybudování příjezdu k parkovišti u Mládežnické ulice. Ten bude hotov do konce listopadu. Na jirkovském sídlišti už z větší části už probíhají zemní práce, jejichž účelem je vytvořit zářez do kopcovitého terénu. Na konci listopadu zde bude zcela nová příjezdová komunikace k novému parkovišti pro více než 70 aut.

Díky tomuto řešení se výrazně odlehčí situaci v ulicích Krušnohorská a Mládežnická.

Příjezd z Krušnohorské ulice a samotné parkoviště nechalo město vybudovat v loňském roce. Letos se pokračuje na stavbě příjezdu z druhé strany, z Mládežnické ulice.

Bylo nutné zeminu odbagrovat, aby mohl být přeložen horkovod a plynovod, poté stavební firma postaví opěrnou stěnu a vybuduje příjezdovou komunikaci k parkovišti.Součástí realizace bude také instalace veřejného osvětlení. Náklady jsou vyčísleny na 4,5 milionu korun, výraznou část dostane město zpět díky dotaci kterou získalo pro IPRM.