Společnost Nelumbo Education, která už ve městě provozuje soukromou mateřskou školku, si tu totiž chce pronajmout část prostor.

Společnost si už dříve pronajala od města část objektu v bývalých jeslí ve Školní ulici, kterou upravila podle svých potřeb a nyní zde provozuje mateřskou školku podle pedagogické metody Montessori. A od září příštího roku hodlá otevřít jednu třídu v ZŠ Nerudově ulici, v níž by probíhala výuka podle stejné metody.

Zástupci firmy se s tím museli obrátit na město, protože souhlas obce je předpokladem, aby byla plánovaná soukormá škola zapsána do rejstříku. Radní s iniciativou souhlasí souhlas.