Určena je nejen cyklistům, kteří putují po Cyklostezce Ohře, ale i pěším turistům.

Nová mapa s měřítkem 1:100 000 bude k dostání v informačních centrech ve městech podél celé řeky Ohře od konce prosince. Zahrnuje území od pramene řeky až po soutok s Labem a kromě Cyklostezky Ohře mapuje i řadu navazujících tras a odboček a obsahuje také turistické značení. Nechybí ani odkazy na infocentra podél trasy. Mapu Destinační agentura vydala v české a německé jazykové verzi. Tištěný materiál tak doplňuje již existující portál www.cykloohre.cz, který nabízí přehledné informace o trase, okolních zajímavostech i službách podél stezky.

„Část mapy zasahuje i na německé území, neboť chceme s německou stranou více spolupracovat na společné propagaci Poohří. Bavorská strana připravuje nové úseky stezky, která by se v budoucnu měla více přiblížit k řece. Pracujeme samozřejmě i na dobudování kvalitní cyklostezky na území Ústeckého kraje," říká ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná. Současná Cyklostezka Ohře, značená číslem 6, měří na české straně 230 kilometrů a navazuje na bavorskou Wallenstein-Radweg.

Destinační agentura Dolní Poohří vydala také další zážitkový katalog a stolní kalendář na rok 2016.