V Hrušovanech na to ale přišli. Oleje z domácnosti budou moci vylévat do speciálně k tomu určených barelů. Obec pořídila zatím tři takové nádoby, do každého se vejde až padesát litrů kapaliny.

Jeden barel umístí do Lažan na náves. V Hrušovanech je obyvatelé najdou u kontejnerů u hospody a naproti tenisovým kurtům.

Pokud se třídění osvědčí, nebrání se obec pořízení dalších nádob.

(hun)