Jeden z důvodů, proč Hrušovanští nově vysadili tři odrůdy hrušní v Hrušovanech je proto i zamezením prašnosti. Na výsadbu získali finanční prostředky od Nadace ČEZ, a to ve výši 120 000 korun.

„Co si budeme povídat, ležíme v rovině, kde je vzrostlé zeleně pomálu a lesní porost vůbec. Jsme proto rádi za každý nově vysazený strom ať už přímo v obci, nebo jejím okolí," říká starosta Hrušovan Petr Šmíd. Nové hrušně jsou podle něj vysazovány na návětrné straně, takže poslouží i jako přirozený větrolam. „Zdejší jílovité černozemě patří mezi nejúrodnější půdy, bohužel jsme ale ve srážkovém stínu, takže je u nás poměrně sucho a tím i veliká prašnost. I té by měly nové stromy částečně zamezit."

Podle Karla Bartůňka, referenta pro životní prostředí a hospodářství Obecního úřadu v Hrušovanech, dříve u cesty již místy stromy a keře rostly, ale časem vzaly stářím a nemocemi za své. „Zemědělci si proto zvykli rozorávat pole prakticky až k silnici. Teď si budou muset pro změnu opět zvyknout na to, že ten pruh půdy slouží k jinému účelu." Jak ještě Karel Bartůněk dodal, je to již podruhé, co obec získala v rámci grantu Stromy od Nadace ČEZ dotaci na výsadbu nové zeleně. „Před několika lety jsme díky tomu mohli vysadit jak v Hrušovanech, tak i sousedních Lažanech akáty a na hřbitově z nich dokonce vysázet stromořadí do kříže."

„Jsme rádi, že o grantové řízení Oranžové stromy je mezi městy a obcemi už od roku 2011, kdy bylo vyhlášeno poprvé, trvalý zájem. Hlavně pak mezi jejich obyvateli, kteří se na výsadbě osobně i podílejí. Podporujeme jak vznik nových stromořadí, tak i obnovy zanedbané zeleně na místech, kde dříve existovala, ale postupem času zpustla či zcela vymizela, ať již kvůli člověku nebo nepříznivým přírodním vlivům. Letos jsme k tomu přidali i podporu liniové výsadby," poznamenala Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.