V polovině září se pracovníci Institutu Cirkulární ekonomiky vydali do prostoru za areálem bytových domů a zjišťovali, jaké složky odpadu v obecních kontejnerech končí. Celkem prozkoumali 270 kilogramů odpadu.

Z analýzy, jejíž výsledky dostala obec v říjnu k dispozici, vyplývá, že v třídění odpadu mají obyvatelé Hrušovan ještě nedostatky. Odpadu, který nelze dále využít, končilo v odpadu méně než třicet procent. Zbytek je dále možné třídit, což se ale v obci zatím neděje.

Nejčastěji v kontejnerech končil organický odpad, který je možné využít na kompost. Významnou netříděnou složku pak tvoří plasty, textil a obuv a sklo.