Měřící přístroje obec umístila před zahrádkářskou kolonií v blízkosti křižovatky v jihozápadní části obce. Po celou dobu měření nebyly povolené limity překročeny.

Nejhorší situace z hlediska výskytu prachu ve vzduchu byla na konci měsíce, kdy se hodnoty pohybovaly kolem 40 mikrogramů na metr krychlový. Povolené limity jsou 50 mikrogramů na metr krychlový.

Dýchání prachových částic poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém.  

Vojáci cvičí na Doupově. Součástí je i výcvik vojenské policie, která mimo jiné v rámci svých pravomocí kontroluje, zda vojáci nepožili alkohol.
Výsadkáři dřou na cvičení v Doupově. Také vojenská policie