"Odborní arboristé zahájili prořezávky stromů. Většinou se jedná o zdravotní a bezpečnostní řezy, jejichž podstatou je odstranit ze stromů proschlé a polámané větvoví a celkově strom stabilizovat tak, aby nebyl nebezpečný svému okolí," uvedla Jana Hladová z oddělení majetku města. U některých starších dřevin je třeba redukovat korunu, což stromům výrazně odlehčí. Sníží se zároveň riziko jejich rozlomení v zátěži, například při bouřích s velkými poryvy větru. Zároveň s prořezávkami stromů dělníci odstraní i velké množství keřových ploch. Zčásti je nahradí nové keře, ale i trávníky. 

Týká se to i hlavního parku. "Stává se z něj méně hustý les a to není dobře," říká projektová manažerka Marcela Kukiová. „Hlavně strana ve směru od Čelakovského ulice je hodně zarostlá."Pravda je, že také kvůli tomu, jak je park zarostlý, se tu lidé cítí méně bezpečně. Je tu spousta temných koutů a po prosvětlení parku už řada Chomutováků volá několik let.

Padne několik stromů a zmizí desítky křovisek. Kukiová ubezpečuje, že půjde pouze o náletové křoviny nebo o stromy v havarijním stavu. Přibýt má travnaté plochy.

Kromě hlavního parku čeká obnova zeleně také dva menší městské parky Dr.E. Beneše a T.G. Masaryka. Dohromady to představuje částku 3,25 milionu korun. „Dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje a Státního fondu životního prostředí by měly zaplatit tři čtvrtiny, zbytek uhradíme z městského rozpočtu," dodal k tomu primátor Jan Mareš.

Práce by měly začít na podzim 2014 a následná péče bude trvat až do roku 2017. Revitalizaci bude provádět firma H-Rekultivace z Černovic.