Vodovodní řad z oceli je v provozu od roku 1903. Je dožilý a rezavý a poruch je stále více. Napojeno je na něj 150 obyvatel. Kanalizaci tvoří betonové potrubí a prohlídka kamerou odhalila, že stoka je popraskaná, také rezavá a v havarijním stavu.

SVS nechá opravit 61 metrů kanalizace a 116 metrů vodovodu. Zasáhne částečně i do ulice Školní. Stavební práce proběhnou po celé délce výkopem. Vodovodní řad pracovníci odstaví a zásobování domů vodou zajistí provizorní povrchový vodovod. Hotovo by mělo být do 30. listopadu.