Chomutov – Přemýšlíte, do jaké školy půjde vaše dítě? Máte další možnost na výběr, v Chomutově vzniká zcela nová soukromá základní škola. Zápisy začínají už za čtrnáct dní.

Zakládají ji zkušené chomutovské učitelky. „Chceme rodičům nabídnout možnost vzdělávání dětí ve škole s menším počtem žáků ve třídě, s osobním přístupem ke každému dítěti,“ říká Jana Himmlová, jedna z iniciátorek myšlenky.

„Při své práci se dále vzděláváme a rády bychom nabyté vědomosti i zkušenosti využily v praxi,“ doplňuje ji kolegyně Petra Jandová.

Méně dětí ve třídě

Otevřením soukromé školy chtějí nabídnout rodičům alternativu k běžným školám. Učitelky a učitelé budou mít čas se žákům více věnovat a používat i jiné, méně tradiční formy práce.

„Chceme děti rozvíjet všestranně, ale navíc podpořit rozvoj individuálního talentu. Všichni v sobě máme ukryté nadání pro určitou oblast. Naším cílem je toto nadání objevit a dále ho rozvíjet,“ vysvětluje Petra Jandová. Jedním dechem ale dodává, že škola nebude pouze výběrová, tedy zaměřená jen na výjimečně nadané žáky.

Mezi méně tradiční metody patří třeba třeba „vrstevnické“ vyučování, kdy starší děti něco vysvětlí mladším, takže to mohou pochopit lépe než z výkladu učitele. Předměty by se také měly prolínat. „Také víme, že v současnosti je nepostradatelná kvalitní znalost cizího jazyka, proto nabídneme jeho výuku již od prvního ročníku,“ doplňuje Himmlová.

Školu chtějí rozjet od nového školního roku, protože už získaly všechna povolení od i všech různých úřadů, které jsou pro vznik nové školy nutné. Kde bude škola otevřena, je zatím v jednání, rozhodně to ale bude v Chomutově.

Soukromá základní škola má podobný status jako běžné školy. Rozdíl je jen ve výši státních dotací. „Tento rozdíl se pak musí dorovnávat placením školného,“ vysvětluje Jandová.

Školné

Jeho výše ještě není stanovena, budou o ní rozhodovat podmínky, za nichž se podaří získat budovu pro výuku. Podle zakladatelek by se částka měla pohybovat maximálně kolem patnácti set korun měsíčně, cenu se podle svých slov budou snažit stlačit co nejníže.

V Duhové cestě, jak se škola jmenuje, počítají s tím, že v každém ročníku, od prvního do devátého, bude jedna třída. „ Zda v září otevřeme jen první třídu, nebo i další ročníky, záleží jen na zájmu rodičů a dětí,“ říká Petra Jandová.

Zápis už za 14 dní

Zápis do školy bude s malým zpožděním oproti ostatním školám, a to 12. a 13. února. Tyto dny mohou všichni rodiče využít i k nezávaznému informačnímu setkání.

Že nebudou lavice v první třídě úplně prázdné, je jasné už teď. Mnozí rodiče již dali najevo, že chtějí dát svého potomka právě do této nově vznikající školy. Rovněž se začínají rodiče dotazovat na otevření dalších ročníků.

Jednu z možností, jak se seznámit s učiteli nové školy, mají děti a rodiče 7. února od 10 do 15 hodin ve škole v Havlíčkově ulici.

Děti mladší, starší i rodiče si zde mohou vyzkoušet velké množství her, hlavolamů a rébusů zaměřených na rozvoj dětské osobnosti.

Pro předškolní děti a malé školáky bude připraveno plnění úkolů s názvem „Poznáváme svět“. „Rodiče mohou využít přítomnosti odborníků z Centra nadání a Mensy ČR a mohou s nimi konzultovat vzdělávání a rozvoj nadání svých dětí. Bude zde nabídnuta i diagnostika nadání dětí,“ upřesňuje Jana Himmlová. „Akce ale není určena jen případným zájemcům o soukromou školu, je určena všem, kteří chtějí prožít netradiční den,“ podotýká Petra Jandová.

Soukromá škola přichází v době, kdy některé základky město ruší nebo je slučuje s jinými. Učitelky ale věří, že uspějí. „Nechceme existujícím školám konkurovat, ale naopak chceme jejich nabídku doplnit a spolupracovat s nimi,“ shodují se.