Město se snaží lidi ke třídění komunálního odpadu motivovat. Technických služby navyšují počty kontejnerů na separovaný odpad v ulicích.

„Oba uplynulé roky byly v třídění odpadů dosti slabé. Zhoršila se také kvalita třídění. Budeme dělat vše pro to, aby lidé zase třídili více a lépe," uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

Počet nádob na tříděný odpad vzrostl v Chomutově na konci loňského roku o 52 na papír, 38 na plasty a 48 na sklo. „Věříme, že posílení pomůže letos vytřídit více odpadu," vyjádřil naději vedoucí provozovny odpadového hospodářství Technických služeb města Chomutova (TSmCh) Marek Pohl.

Nádoby v ulicích přibudou i letos, a to až o 50 kusů od každého druhu.

Další motivační službou pro obyvatele je odvoz a vyprázdnění plného kontejneru na zavolání. Po zavolaní telefonního čísla, jež je uvedeno na štítku nádoby, ji pracovníci technických služeb vyvezou i mimo svozový den. Situaci v místě pak monitorují a v případě potřeby dodají další kontejnery.

Současný trend si ředitel TSmCH Zbyněk Koblížek vysvětluje ukončením dotačního programu Zelená úsporám, jehož lidé využili k masivní výměně starých oken za nová. „Zvýšení cen papíru ve sběrných surovinách zase vedlo k vykrádání kontejnerů na papír nepřizpůsobivými obyvateli," zdůvodnil.